wieczorny / evening

Data / date : 14.08.2022, czas trwania / cruise time: 19:30 - 20:15
Początek / Starting point : Przystań przy CN Kopernik (Wynurzenie) / Harbour at Copernicus Center

PL: Wieczorny rejs spod Centrum Nauki Kopernik. Rejs płynie do mostu Poniatowskiego, gdzie zawraca, płynie na Stare Miasto i wraca pod Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji tutaj.
Rejs kończy się na polecanej przez nas pływającej restauracji/barze Wynurzenie.

EN: Evening cruise from Copernicus Science Center to Poniatowski bridge, where it turns back and goest to Old Town and then back to Copernicus Science Center. More information here.
Cruise ends on Wynurzenie floating bar (drinks and street food recommended).


Bilety / Tickets

1 wolnych miejsc /1 spaces available

Rezerwacja na ten rejs nie jest w tej chwili dostępna
Bookings are not available for this cruise at this time.