wieczorny2 / sunset2

Data / date : 24.07.2021, czas trwania / cruise time: 20:15 - 21:00
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: Wieczorny rejs zachodzącego słońca w Warszawie ze Starego Miasta i z powrotem (więcej informacji tutaj).
UWAGA! Do odwołania, z uwagi na stan epidemiczny zapewniamy dezynfekcję dłoni i przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

EN: Sunset cruise from Warsaw Old Town (more information here)
ATTENTION! Due to pandemic state, until further notice, we do provide hands disinfection and remind our passengers about covering mouth and nose rules.

 

 


Bilety / Tickets

0 wolnych miejsc /0 spaces available

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.