prywatny / private

Data / date : 14.05.2022, czas trwania / cruise time: 18:30 - 19:30
Początek / Starting point :

PL. Rejs prywatny. Więcej o możliwości wynajmu statku na rejs prywatny tutaj.

EN. Private cruise. More on hiring ship for private cruise here.