prywatny / private

Data / date : 24.10.2020, czas trwania / cruise time: 15:45 - 16:45
Początek / Starting point :

PL. Rejs prywatny. Więcej o możliwości wynajmu statku na rejs prywatny tutaj.

EN. Private cruise. More on hiring ship for private cruise here.