dzienny / daylight

Data / date : 06.08.2022, czas trwania / cruise time: 16:30 - 17:30
Początek / Starting point : Przystań przy CN Kopernik (Wynurzenie) / Harbour at Copernicus Center

PL: Godzinny rejs w Warszawie spod Centrum Nauki Kopernik do okolic mostu Łazienkowskiego, na Stare Miasto i z powrotem, więcej informacji tutaj

EN: One hour cruise from Copernicus Science Center to Łazienkowski bridge neighbourhood, ten Old Town and back – more info here


Bilety / Tickets

0 wolnych miejsc /0 spaces available

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.