wieczorny/evening

Data rejsu / cruise date : 12.07.2024
Czas trwania rejsu / Cruise start-end time : 20:30 - 21:15
Liczba dostęnych miejsc / Available spaces: 0
Miejsce rozpoczęcia / Starting location:   Przystań przy CN Kopernik (Wynurzenie) / Harbour at Copernicus Center

Opis rejsu / Cruise description

PL: Wieczorny rejs spod Centrum Nauki Kopernik (CNK) do mostu Poniatowskiego, na Stare Miasto i powrót do CNK. Więcej informacji tutaj.

EN: Evening cruise from Copernicus Science Center (CSC) to Poniatowski bridge, Old Town and back to CSC. More information here.


PL: Wybierz liczbę biletów w tabeli poniżej i podaj dane wymagane do zakupu on-line (oznaczone *)
EN: Select tickets from table below and fill in data (marked *) for on-line purchase

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.