wieczorny evening

Data / date : 10.11.2019, czas trwania / cruise time: 15:30 - 16:15
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: Wieczorny rejs zachodzącego słońca ze Starego Miasta (więcej informacji tutaj). Trasa rejsu jest zmieniona – rejs nie kończy się w Porcie Czerniakowskim tylko zawraca na Stare Miasto (do przystani Kurier) w okolicach mostu Poniatowskiego. Czas rejsu pozostaje bez zmian.

EN: Sunset cruise from Old Town (more information here). Route of this cruise is changed. Cruise does NOT end in Czerniakowski harbour but is turning back around Poniatowski bridge and is ending at Old Town. Time of the crusie is not changed.


Bilety / Tickets

8 wolnych miejsc /8 spaces available

Rezerwacja na ten rejs nie jest w tej chwili dostępna
Bookings are not available for this cruise at this time.