Stare Miasto -> Port Czerniakowski / Old Town -> Czerniakowski Harbour

Data / date : 15.06.2019, czas trwania / cruise time: 16:15 - 17:00
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: 45 minutowy rejs ze Starego Miasta do Portu Czerniakowskiego (trasa podobna jak w informacji tutaj).

EN: 45 minutes cruise from Old Town to Czerniakowski harbour (route similar to one described here).


Bilety / Tickets

0 wolnych miejsc /0 spaces available

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.