prywatny / private

Data / date : 22.07.2021, czas trwania / cruise time: 18:30 - 21:00
Początek / Starting point :

PL. Rejs prywatny. Więcej o możliwości wynajmu statku na rejs prywatny tutaj.

EN. Private cruise. More on hiring ship for private cruise here.