prywatny / private

Data / date : 02.07.2020, czas trwania / cruise time: 13:30 - 14:30
Początek / Starting point :

PL. Rejs prywatny. Więcej o możliwości wynajmu statku na rejs prywatny tutaj.

EN. Private cruise. More on hiring ship for private cruise here.