prywatny / private

Data / date : 18.07.2020, czas trwania / cruise time: 19:35 - 21:35
Początek / Starting point :

PL. Rejs prywatny. Więcej o możliwości wynajmu statku na rejs prywatny tutaj.

EN. Private cruise. More on hiring ship for private cruise here.