Godzina “W”

Data / date : 01.08.2019, czas trwania / cruise time: 15:30 - 18:00
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: Wisła, godzina ‘W’ to coroczny, uroczysty rejs 1 sierpnia, organizowany przez Fundację ROK RZEKI WISŁY wraz ze wszystkimi organizacjami pro-wiślanymi i armatorami jednostek wiślanych. Udział biorą armatorzy jednostek, pasażerowie i widzowie na brzegach.

Plan dnia: 1.08.2019 (czwartek)
15:30-15:45 Jednostki gromadzą się na wysokości Podzamcza i oczekują na sygnał z Daru Mazowsza
• 15:45 Rejs ‚Wisła, godzina „W”‚ rusza z wysokości Podzamcza
• 16:00 wysokość Mostu Śląsko-Dąbrowskiego
• 16:20 wysokość M. Świętokrzyskiego
• 16:30 wysokość M. Kolejowego
• 16:45 wysokość M. Poniatowskiego
• 17:00 GODZINA „W” – Bulwar Flotylli Wiślanej, miejsce zatopienia statku „Bajka”.
17:00-17:15 Jednostki stają w nurcie. Minuta ciszy. Wieniec w nurt Wisły. Rejs rusza dalej
• 17:15 Rozformowanie Rejsu na wysokości 511
18:00 spotkanie uczestników i warszawiaków w Porcie Czerniakowskim
19:00 Cała prawda o „Bajce” – prelekcja kpt. Waldemara Danielewicza (organizator: Fundacja do Dzieła!) – infoBarka w Porcie Czerniakowskim

Rejs wraca do przystani początkowej przy Starym Mieście

Wydarzenie na Facebook

EN: Special annual cruise of all vessels in Warsaw in the memory of Warsaw Uprising. Facebook event


Bilety / Tickets

0 wolnych miejsc /0 spaces available

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.