dzienny-odwołany / daylight-canceled

Data / date : 13.08.2022, czas trwania / cruise time: 11:15 - 12:15
Początek / Starting point : Przystań przy CN Kopernik (Wynurzenie) / Harbour at Copernicus Center

PL: Godzinny rejs w Warszawie spod Centrum Nauki Kopernik do okolic mostu Łazienkowskiego, na Stare Miasto i z powrotem, więcej informacji tutaj

EN: One hour cruise from Copernicus Science Center to Łazienkowski bridge neighbourhood, ten Old Town and back – more info here


Bilety / Tickets

0 wolnych miejsc /0 spaces available

Brak wolnych miejsc.
All tickets sold.