dzienny/daily

Data / date : 14.08.2019, czas trwania / cruise time: 12:00 - 13:00
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: Godzinny rejs ze Starego Miasta do okolic mostu Łazienkowskiego i z powrotem, więcej informacji tutaj

EN: One hour cruise from Old Town to Łazienkowski bridge neighbourhood and back, more info here


Bilety / Tickets

2 wolnych miejsc /2 spaces available

Rezerwacja na ten rejs nie jest w tej chwili dostępna
Bookings are not available for this cruise at this time.