dzienny/daily

Data / date : 15.06.2019, czas trwania / cruise time: 11:45 - 12:45
Początek / Starting point : Przystań pod Starym Miastem - Main harbour at Old Town

PL: Godzinny rejs ze Starego Miasta do okolic mostu Łazienkowskiego i z powrotem, więcej informacji tutaj

EN: One hour cruise from Old Town to Łazienkowski bridge neighbourhood and back, more info here


Bilety / Tickets

5 wolnych miejsc /5 spaces available

Rezerwacja na ten rejs nie jest w tej chwili dostępna
Bookings are not available for this cruise at this time.