brak rejsów widokowych – możliwe rejsy prywatne na zamówienie / no sightseeing cruises – possible private cruise

Data rejsu / cruise date : 22.03.2023
Czas trwania rejsu / Cruise start-end time : 10:00 - 19:00
Liczba dostęnych miejsc / Available spaces: 0
Miejsce rozpoczęcia / Starting location:  
Opis rejsu / Cruise description

PL. Brak rejsów widokowych na które można kupić indywidualne bilety. Możliwe rejsy prywatne na zamówienie. Kliknij tutaj żeby się dowiedzieć więcej.

EN. There are no scheduled sightseeing cruises. We can organise private cruise on demand, see more for details.